Piątek, 27 listopada 2020

imieniny: Waleriana, Wirgiliusza, Ody

RSS

Epidemia na Śląsku:

SMOK w SP 2

13.11.2015 22:48 | 0 komentarzy | KP

Polski Związek Koszykówki wybrał Rybnik na jedno z miejsc, gdzie od 1 września działa Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki chłopców. Miasto zawarło z PZKosz umowę, której przedmiotem jest tworzenie i prowadzenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 46 ośrodka koszykarskiego, tzw. SMOK-a.

SMOK w SP 2
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki zaczęły funkcjonować w czwartym kwartale 2014 roku. W pilotażowym programie uruchomiono dwa ośrodki żeńskie: w Poznaniu i we Wrocławiu oraz dwa ośrodki męskie: w Białymstoku i Radomiu. W wyniku ogłoszonego konkursu, do dalszego projektu przystąpiły kolejne miasta. W sumie, od 2015 roku, w zajęciach dla chłopców uczestniczą dzieci z 36 szkół podstawowych, natomiast w zajęciach dla dziewcząt, z 35 szkół podstawowych. Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki dla chłopców od 1 września działa również w Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku. W ramach zawartej umowy, Polski Związek Koszykówki przekazał placówce niezbędny do prowadzenia szkolenia sprzęt sportowy, a Miasto udostępniło obiekty oraz zakupiło stroje koszykarskie. Program Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki ma na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania koszykówki oraz promocji aktywnego i zdrowego sposobu spędzania czasu. Jest to nowy projekt upowszechniania tej dyscypliny sportu wśród dziewcząt i chłopców, realizowany przy współpracy PZKosz i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program realizowany jest przez okres od 1 września do 15 grudnia 2015 roku. W ramach projektu SMOK, we wszystkich ośrodkach prowadzone jest szkolenie koszykarskie z uczniami klas czwartych, piątych oraz szóstych. W Rybniku wprowadzono pewną innowację i w zajęciach najmłodszej grupy uczestniczą również uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej. Na każdym poziomie edukacyjnym realizowane są zajęcia w grupach liczących od 15 do 20 uczniów, dwa razy w tygodniu, po 90 minut. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wymagane uprawnienia instruktorskie bądź trenerskie. Ponadto, PZKosz ze środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki pokrywa część wynagrodzenia dla osób prowadzących treningi. Warto dodać, że na zajęcia pozalekcyjne, które są bezpłatne, uczęszczać mogą również uczniowie z innych szkół.