Piątek, 22 stycznia 2021

imieniny: Anastazego, Wincentego, Gaudentego

RSS

Epidemia koronawirusa:

Będą stypendia i nagrody dla sportowców

01.05.2012 09:35 | 1 komentarz | art

Radni z Godowa uchwalili program nagradzania za wyniki w dziedzinie sportu.

Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Podobny program fundowania nagród dla sportowców ma już m.in. gmina Gorzyce. W Godowie idą nieco dalej. Oprócz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe gmina chce fundować stypendia. – Pomysł by stworzyć taki program narodził w pod koniec poprzedniej kadencji rady gminy. Do urzędu wpływały zapytania od zawodników o możliwość dofinansowania do ich działalności sportowej. Wtedy musieliśmy odmawiać bo nie było podstawy prawnej do takiej pomocy – wyjaśnia Katarzyna Kubica, kierownik referatu oświaty, kultury i zdrowia.

 

Stypendia na szkolenie

Z projektu regulaminu programu wynika, że stypendia przyznawane będą na okres od 3 do 10 miesięcy. Ich kwota wyniesie 200 zł brutto miesięcznie. W wyjątkowych przypadkach wójt może przyznać stypendium specjalne, które wyniesie 300 zł brutto. – Stypendia przyznawane będą na cele szkoleniowe, czyli dla osób czynnie uprawiających dyscyplinę sportową i ponoszących z tego tytułu jakieś koszty, na przykład związane z organizacją treningu, zakupem sprzętu. Oczywiście dla tych osób, które wykazały się już wysokimi osiągnięciami – wyjaśnia Kubica.

Na stypendia nie załapią się osoby, które już stypendia otrzymują czy to z klubu sportowego, z budżetu państwa, czy budżetu jednostki samorządowej w tytułu uprawiania dyscypliny sportowej, w związku z którą ubiega się o stypendium. Wnioski o przyznanie stypendium opiniować będzie specjalna komisja złożona z radnych z właściwej komisji, członków klubów sportowych, członków gminnej rady sportu i pracowników urzędu gminy. Opinia komisji nie będzie jednak wiążąca, ostateczną decyzję podejmie wójt. Wnioski o stypendia składać będzie można w urzędzie gminy do 31 stycznia, a w tym roku do 31 lipca.

 

Nagrody za wyniki

Oprócz stypendiów wójt gminy będzie mógł przyznawać jednorazowe nagrody za osiągnięcia sportowe. Wysokość takiej nagrody nie przekroczy kwoty minimalnego wynagrodzenia. – W przeciwieństwie do stypendiów nagrody przyznawane będą za całokształt pracy bądź za konkretne osiągnięcia sportowe – wyjaśnia Katarzyna Kubica. Wnioski o nagrody będzie można składać do 31 października.

 

(art)