Sport
Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Czas nas Śląskie
Czas nas Śląskie Konkurs promujący lokalne i regionalne produkty i usługi wraz z przyznaniem znaku jakości „Czas na Śląskie”
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Wojna futbolowa w Świerklanach

Nie można dopuszczać do sytuacji, aby środki pieniężne były niejako "wymuszane" przez najgłośniejszych i najbardziej zawziętych działaczy - twierdzi Tomasz Pieczka, wójt Świerklan.

Wojna futbolowa w Świerklanach

Założenie w 2013 roku nowego klubu sportowego w Świerklanach spowodowało spory zamęt w gminie. Niezadowoleni są wszyscy. Chodzi głównie o podział środków finansowych, jakie wójt przeznacza na sport oraz o możliwość korzystania z infrastruktury sportowej. – Środki zostały rozdzielone w oparciu o subiektywną ocenę, dokonaną przez pracowników zatrudnionych przez wójta gminy – twierdzi Artur Dzwonek, prezes nowego klubu KS Świerklany, który domaga się również, dostępu do boiska. – Czy kluby mające siedziby w prywatnych domach, mają mieć takie same prawa do obecnego obiektu przy ul. Zamkowej, co klub z 48-letnią tradycją jakim jest LKS Forteca Świerklany? – pyta z kolei Jarosław Macionczyk, prezes Fortecy.  

Całej sprawie przygląda się Tomasz Pieczka, wójt gminy, który nie zgadza się z zarzutami, że kluby w gminie nie są traktowane na równi.

Świerklany podzielone przez piłkę. Kością niezgody boisko i dotacje

Zaostrzenie konfliktu nastąpiło po ubiegłorocznym rozdaniu grantów gminnych dla klubów sportowych. Wtedy to na działalność w 2015 roku LKS Forteca Świerklany otrzymał dotację w wys. 179 tys. zł, LKS Orzeł Jankowice 53 tys. zł, TS Jedynka Jankowice i LJKS Eldorado Świerklany po 10 tys. zł, KS Świerklany 9 tys. zł i RCSW „Taekwon-do Fighter-TKM” 6 tys. zł. Działacze klubu KS Świerklany uznali, że taki podział środków jest dla nich krzywdzący, bo wnioskowali o ponad 50 tys. zł. Później prowadzili m.in. rozmowy z wójtem, wzięli udział również w posiedzeniu komisji i sesji rady gminy, gdzie przedstawili radnym zaistniałą sytuację. Temat zaognił się jeszcze bardziej, kiedy 21 marca przed stadionem w Świerklanach doszło do pikiety, podczas której niektórzy młodzi sportowcy chcieli wyrazić swoje niezadowolenia dla działań władz gminy. W trakcie tej akcji doszło do incydentu i interweniowała policja. Działacze KS Świerklany odcięli się od organizacji tej akcji.

Poza Fortecą

Aby wyjaśnić genezę całego konfliktu, trzeba cofnąć się do roku 2013. Wtedy grupa rodziców dzieci trenujących w Fortecy wraz z trenerem Sławomirem Sobikiem postanowiła założyć swój klub.  To wydarzyło się po opuszczeniu Fortecy przez dotychczasowego jej trenera – Sławomira Sobika, który zajmował się pracą z dziećmi. Według wójta, a także działaczy i prezesa Fortecy, Sławomir Sobik sam odszedł. Jak jednak twierdzi obecny trener KS Świerklany, został z klubu wylany. – Wyrzucono mnie za to, że miałem odwagę przeciwstawić się zarządowi Fortecy i stanąć po stronie rodziców. Nie przedłużono ze mną umowy – mówi Sławomir Sobik.  Po tych wydarzeniach rodzice 25 dzieci i Sławomir Sobik postanowili założyć własny klub. Nic w tym nadzwyczajnego, bo klub sportowy może założyć każdy i może wtedy ubiegać się o dotację w gminnym konkursie na wspieranie sportu.

Nowy układ

W wywiadzie, który ukazał się w wydawanym przez urząd gminy Kurierze Gminy Świerklany, wójt  Tomasz Pieczka szeroko odpowiada na pytania dotyczące konfliktu. – Z uwagi chyba na własne interesy pan Sobik doprowadził niejako do rozłamu w Fortecy Świerklany oraz odejścia części młodych zawodników do nowego klubu. W tym należy upatrywać praprzyczyny obecnego konfliktu – mówi wójt  Pieczka. Według wywołanego do tablicy Sławomira Sobika, inicjatywa założenia klubu wyszła od rodziców, którzy nie chcieli, by ich dzieci trenowały w Fortecy. – Utworzenie nowego klubu nie spodobało się wielu osobom. Do tej pory był jeden klub, jedno boisko i każda władza dawała pieniądze tylko jednemu klubowi w Świerklanach. To był wygodny układ. Nagle powstał drugi klub i to zburzyło panujący system. Boisko przestało być folwarkiem jednego klubu. Obecny wójt był wtedy trenerem Fortecy i trenował część dzieci, które dzisiaj trenują u nas. Przy naszym odejściu z klubu zachował się bardzo biernie. Mój syn grał u niego w drużynie i pan Pieczka nie przyszedł porozmawiać o przyczynach naszego odejścia z Fortecy – komentuje Artur Dzwonek, prezes KS Świerklany i jednocześnie jeden z rodziców, którzy zabrali swoje dzieci z Fortecy.

Obłożone boiska

Zdaniem sportowców, kluby w gminie nie są na równi traktowane. – Zarzuty takie są całkowicie nieuzasadnione. Gmina Świerklany  wspiera działalność sportową, prowadzoną na jej obszarze. Oczywiście dostęp do obiektów sportowych powinien być jak najszerszy, ale musi przecież uwzględniać realia. Istniejące już od kilkudziesięciu lat kluby gminne, tj. Forteca Świerklany i Orzeł Jankowice, funkcjonują głównie dzięki społecznemu zaangażowaniu i pracy (nieodpłatnej!) szeregu mieszkańców gminy. Ich zasługi dla rozwijania sportu są wszystkim powszechnie znane i budzą należyty szacunek. Kluby te prowadzą w sumie kilkanaście drużyn piłki nożnej i uczestniczą w rozgrywkach ligowych na różnych poziomach, w tym Forteca w IV lidze, czyli dość wysoko. Taka liczba drużyn powoduje, iż dostępne w gminie boiska są wykorzystywane na treningi czy mecze w sposób praktycznie maksymalny. Okoliczności te są powszechnie znane i winny być wzięte pod uwagę również przez założycieli KS Świerklany przy planowaniu ich strategii działania. Obecnie działacze KS zgłaszają nieuzasadnione pretensje o utrudnianie możliwości trenowania w określonych dniach; należało jednakże po prostu przemyśleć zakres działania i ilość drużyn wcześniej, z uwzględnieniem tych okoliczności. Przecież nie można obecnie – tylko z uwagi na powstanie czy poszerzenie działań przez KS Świerklany – „wyrzucić” z grafiku korzystania z boiska inne drużyny, które istnieją i trenują na tych obiektach od lat. Jesteśmy ewenementem w tym zakresie, bo nie spotkałem  się z tym, żeby w jednej gminie, na jednym obiekcie działały 3 drużyny seniorskie z różnych klubów  – stwierdza wójt  Pieczka.

Kłody pod nogi?

Jak informują jednak działacze KS Świerklany, w grafiku użytkowania boiska w Świerklanach bez problemu można by znaleźć dla nich miejsce. – Każdego dnia boisko w pewnych godzinach stoi puste, w weekendy jest to nagminne, a jednak nam wmawia się, że jest zajęte. Od początku istnienia klubu, postulowaliśmy o ustalenie harmonogramu korzystania z gminnych boisk. Przez przeszło rok byliśmy zmuszani do ciągłych zmian terminów treningów, a zdarzały się też sytuacje kiedy byliśmy wyrzucani z boiska. Dopiero gdy  skierowałem do sądu sprawę przeciwko GZGK, kierownik zakładu sporządził harmonogram. Jednakże, mimo wiążącej nas umowy i tak nie wszystkie nasze drużyny mogą trenować na gminnych obiektach. Uważam, że przy odrobinie dobrej woli grafik korzystania z boiska można dostosować nawet dla dodatkowych drużyn zarówno klubu Forteca, jak i KS Świerklany. Niestety, tej dobrej woli ze strony władz gminy brakuje i robi się z tego sztuczny problem – wskazuje na grafik Artur Dzwonek. – Wójt Gminy nie może zlikwidować naszego klubu i zabronić nam udziału w rozgrywkach, ale może nie przyznać nam dotacji, a także może ograniczyć możliwość korzystania z gminnych obiektów. Takie właśnie kroki zostały podjęte przez władze gminy w stosunku do naszego klubu. Ciągle słyszymy, że gminy nie stać na finansowanie trzech klubów.  Pytamy w takim razie, co będzie z naszymi dziećmi po zlikwidowaniu KS? W odpowiedzi słyszymy, że mogą przejść do Fortecy lub Orła. To hipokryzja. W tych klubach też będą potrzebować pieniędzy na przejęte dzieci. Jak je znajdą skoro gmina nie ma na to środków finansowych? W naszym klubie trenuje 115 osób i trzeba by zapewnić im takie same warunki jak u nas. W Fortecy jest 7 drużyn młodzieżowych i 2 seniorskie, a u nas jest 5 drużyn młodzieżowych i jedna seniorska, w Jankowicach 2 drużyny młodzieżowe i 1 seniorska. My dostaliśmy 9 tysięcy, Jankowice 53 tyś, a Forteca prawie 200 tys. zł. Środki zostały rozdzielone w oparciu o subiektywną ocenę dokonaną przez pracowników zatrudnionych przez wójta gminy. Ponadto zauważmy, że znaczna część dotacji dla Fortecy wykorzystywana jest dla dzieci z Połomii, ponieważ praktycznie cały rocznik 2003 w Fortecy to dzieci z Połomi – wylicza prezes KS Świerklany.

Są inne sporty

– W mojej ocenie obecna sytuacja z KS Świerklany wynika po części z tego, iż poprzednia ekipa rządząca, kierując się mało merytorycznymi przesłankami, przyznała nowopowstałemu klubowi od razu bardzo wysoką dotację, nie uwzględniając tego, iż środki finansowe powinny być przeznaczane też na inne cele sportowe, nie tylko piłkę nożną. Mamy przecież w gminie np. klub jeździecki „Eldorado” czy sporty walki, jak taekwondo. Są to może mniej popularne dyscypliny, ale dlaczego miałyby być krzywdzone tylko dlatego, że powstał kolejny klub piłkarski, który obecnie żąda dla siebie bardzo dużej dotacji. Nie można dopuszczać do sytuacji, aby środki pieniężne były niejako „wymuszane” przez najgłośniejszych i najbardziej zawziętych działaczy, bez merytorycznego sprawdzenia i oceny, czy faktycznie takie środki winny być akurat im przyznane – podkreśla Tomasz Pieczka.

Radzą sobie sami

Warto dodać, że  KS Świerklany finansuje swoją działalność nie tylko z dotacji gminnej, która de facto została już wykorzystana, ale przede wszystkim z darowizn sponsorów. W 2014 roku gminna dotacja dla klubu wyniosła 20 tys. złotych, a klub z innych źródeł (wykluczając składki członkowskie) pozyskał ponad 29,4 tys. zł. Obecnie jednak klub stara się o dodatkowe środki, a trenerzy pracują za darmo. – Jesteśmy w stanie pozyskać jeszcze co najmniej raz tyle ile dostaniemy od gminy. Nie poddamy się. Widzimy, że wójt stara się różnymi środkami uprzykrzyć nam działalność, ale nie tylko z gminy można pozyskać środki. Dlatego będziemy działać nadal i pokażemy, że nawet bez wsparcia z gminy, możemy odnosić sukcesy. Jedyny problem to dostęp do boiska – w czerwcu kończy nam się umowa na korzystanie z boisk gminnych i boimy się że nie zostanie przedłużona – informuje Sławomir Sobik, podkreślając, że jego osoba jest często demonizowana. – Skoro taki ze mnie diabeł wcielony, to dlaczego nasz klub z 25 dzieci powiększył się do ponad 100? Czy rodzice chcieliby, by ich dzieci były trenowane w zły sposób? W naszym kraju panuje przekonanie, że dzieci nie garną się do sportu. W Świerklanach jest odwrotnie, coraz więcej dzieci chce uprawiać sport i uważam, że władze naszej gminy w każdym aspekcie powinny pomagać, niestety tak się nie dzieje. Wójt wraz z częścią radnych robią wszystko, aby nasz klub zniknął. Już nie raz słyszeliśmy, że niepotrzebne są w gminie 3 kluby. Mam wrażenie, że obecnie wójt wszelkie możliwe zło chciałby przypisać naszemu klubowi, jak ostatnią sprawę z plakatami przy kościele – dodaje Sławomir Sobik.

Szymon KamczykNie zamierzamy się dzielić boiskiem – Dwa pytania do prezesa Fortecy Świerklany

Szymon Kamczyk. Czy to prawda, że w roczniku 2003 praktycznie nie ma zawodników ze Świerklan?

Jarosław Macionczyk. LKS Forteca Świerklany opiera swą działalność jako stowarzyszenie na statucie klubu, gdzie par.11 pkt. 1 oraz 2 statutu mówią, że członkami klubu mogą zostać obywatele zamieszkali w kraju jak i za granicą, przyjęci na podstawie pisemnej deklaracji. Nie ma tam zapisu, że klub ma się składać tylko z mieszkańców Świerklan.

Klub nasz jest klubem otwartym, dlatego mieszkańcy sąsiednich miejscowości również mogą zostać jego członkami. Wiem, że klub KS Świerklany wszędzie opowiada, że w drużynie rocznika 2003 większość zawodników jest z Połomi. Wyjaśniamy, że w kadrze tej drużyny jest jednak 5 zawodników ze Świerklan. Nie rozumiem rozgoryczenia działaczy KS, że zawodnicy z Połomi zostali przyjęci do Fortecy. W sumie sam już nie wiem o co im chodzi, może o to, że to oni chcieli ich do siebie przyjąć...

My uważamy, że dobrze się stało, iż rocznik 2003 w Fortecy został reaktywowany, gdyż bez tych zawodników z poza Świerklan ciężko by było przystąpić do rozgrywek. Naszych zawodników jest bardzo mało, a dzięki temu, że klub ma otwarte drzwi, mamy niezłą drużynę i mamy zachowaną ciągłość szkolenia w rocznikach, a czerwcu może nastąpić odwrotna sytuacja, bo drużyna ta może zostać połączona z innym rocznikiem. Wtedy będzie to większość zawodników ze Świerklan, ale my tym się nie sugerujemy, dla nas licz się drużyna reprezentująca klub, a nie adres zamieszkania. Z tego co wiem, KS  też ma zawodników spoza gminy i nam to nie przeszkadza.

Jak podchodzi pan do zaistniałego konfliktu? Czy da się osiągnąć jakiś kompromis np. w kwestii współużytkowania boiska przez KS i Fortecę?

Nie wiem czym sugerowali się działacze KS Świerklany zakładając klub w prywatnym domu, może myśleli wtedy, że w Świerklanach Fortecy nie ma, albo może tym, że jak oni powstaną, to rozwiąże ona swą działalność? Teraz mają olbrzymie pretensje, do Gminy, do GZGK, do Fortecy, tylko nie do siebie, przecież dobrze wiedzieli na co się porywają, na jakie przeszkody mogą natrafić.

Forteca ma podpisaną współpracę z innym klubem w gminie Świerklany - z Orłem Jankowice. Zarówno zawodnicy z Jankowic trenują u nas jak i odwrotnie. Obecnie posiadamy 10 drużyn w tym 2 drużyny seniorskie, od czerwca powstaną kolejne drużyny, no i tu mamy problem z boiskami. W Świerklanach pomimo, że jest sztuczna murawa, to i tak przy tylu drużynach Fortecy ciężko będzie rozplanować treningi i mecze, na pewno nie będziemy likwidować naszych drużyn, bo KS   nie ma gdzie grać i trenować. Dlatego nie zamierzamy zawiązywać żadnej współpracy z tym klubem, tym bardziej, że forma sportowa i pozasportowa działania przedstawicieli tego klubu nam nie odpowiada, po prostu muszą sobie radzić sami.

Co do stadionu, to przekażę tylko tyle, że działacze Fortecy, przy ul. 3-go Maja, sami społecznie wybudowali boisko, później pawilon sportowy. W 2005 r. stary obiekt został zabrany pod budowę autostrady, wtedy gmina Świerklany rozpoczęła budowę nowego obiektu dla Fortecy. Nowy stadion i zaplecze techniczne zostały wybudowane jako obiekt dla jednej sekcji piłki nożnej, a władze Gminy nie planowały tego zaplecza sportowego pod kolejne kluby. Obiekt został wybudowany dla jednego klubu – LKS Fortecy, dlatego nie zamierzamy się obiektem dzielić, bo jest to niemożliwe zarówno ze strony technicznej jak i sportowej. Nasuwa się tu pytanie, co będzie wtedy, jak w Świerklanach powstaną kolejne kluby piłkarskie, czy kluby mające siedziby w prywatnych domach mają mieć takie same prawa do obecnego obiektu przy ul. Zamkowej, co klub z 48-letnią tradycją jakim jest LKS Forteca Świerklany?

71 komentarzy

Śledź tę dyskusję
Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
marol 25.05.2015 14:19
oceniono 1 raz
1

Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu

~zwyly mieszkaniec świerklan (79.124. * .122) 25.05.2015 11:37
oceniono 9 razy
3
Zgłoś

dobra wypowiedż że IV liga fortecy ma sponsorów wypisanych zresztą na swoich pięknych koszulkach to kasy z gminy nie potrzebują a podobno to jest omijanie przepisów co wy na to.Czemu sami se nie radzą tyle kasy dostali a jeszcze sponsorów potrzebują hahah

~Zwykly mieszkaniec świerrklan (79.124. * .122) 25.05.2015 11:27
oceniono 16 razy
6
Zgłoś

Śmieszy Mnie ten artykuł i wypowiedż prezesa maciończyka :P Pewnie on sam budował to boisko i zaplecze.Porażka.Jakby nie z gminy to prezesa Fortecy już niema.Gdyby miał ze swojej kapsy wyłożyć na klub to by wziął nogi za pas i tyle by go forteca widziała.Nadęty bufon.O wójcie gminy lepiej się nie wypowiadać...Jest marionetką w rękach innych ludzi,pociągają za sznureczki a wójt skacze jak oni zagrają.prostego zdania nie potrafi wypowiedzieć haha.Poznałem wszystkich panów wymienionych w tekście i reprezentują bardzo niski poziom.Wójt chodzący po domach i namawiający do tego by dzieci przechodziły do fortecy.Co to ma być?????Cała forteca zachowuje się tak jakby dzieci które trenują w ks świerklany były trędowate,i najchetniej pozrzucali by je ze schodów jak czekają na trening.Nikt nie patrzy tu na te biedne dzieci 8,9,10....lat które muszą słuchać obelg i wyzwisk panów z fortecy którym siada ciśnienie i na dzieciach sie wyładowują.Cała obsługa tego wielkiego pawilonu sportowego traktuje tak te dzieci. Po słynnym meczu w którym forteca wygrała z ks 8-0 zachowali się skandalicznie ciesząc się krzycząc Ks swierklany wypierd.... tym bardziej że byli na tym meczu widzowie i dzieci.Czemu tak bardzo forteca ich nienawidzi.Ludzie płacicie podatki na to by Forteca rozsiewała po świerklanach swoje chamstwo nie tylko w stosunku do Ks ale też w stosunku dla innych zwykłych mieszkanców świerklan .

marol 20.05.2015 16:18
oceniono 20 razy
-4
Zgłoś

Następny tuman z ks-u.....

~działacz z innego klubu (212.160. * .177) 20.05.2015 09:32
oceniono 16 razy
6
Zgłoś

Tylko nie rozumiem jednej rzeczy... jak może nie być miejsca ? skoro na obiekcie trenują z Połomi, z Jankowic, itp... to dlaczego nie mogą czasami trenować na obiektach tych klubów? Ja prowadzę klub B-klasy i mam budżet 20tys i mam ok 60 zawodników w klubie.. i nikt mi nie robi boiska tylko te 20tys musi mi na wszystko wystarczyć. na juniorów i seniorów. A pytanie - czy boisko jest obiektem Fortecy czy Gminy? I kto utrzymuje boisko - Forteca czy Gmina? A czy podatki w Gminie są z Fortecy czy z ludzi zamieszkujących Gminę? A może zrobić dotacje na osobę z Gminy...

~anq (188.137. * .161) 12.05.2015 21:02
oceniono 38 razy
6
Zgłoś

No ale cóż począć gorąca kawko jak to tłuki są??

~gorąca kawa (151.248. * .153) 12.05.2015 04:58
oceniono 35 razy
-1
Zgłoś

przeczytałem ten tekst i naprawdę nie potrafię zrozumieć jadu działaczy i sympatyków fortecy. ci z ks nawet specjalnie nie atakują ani nie obrażają fortecy, a prezes fortecy od razu atakuje i ocenia działaczy ks. to samo w komentarzach zwolennicy ks - u próbują tłumaczyć swoje racje. też życzę im powodzenia i wytrwałości.

~anonim3 (188.137. * .161) 11.05.2015 21:53
oceniono 37 razy
5
Zgłoś

Anonim- nie kompromituj się podkładko z ks-u

~anonim2 (155.133. * .1) 11.05.2015 10:28
oceniono 42 razy
0
Zgłoś

Wcale się nie dziwię, że z Fortecy odchodza piłkarze. w artykule dobrze widać jakim bufonem jest prezes fortecy, a komentarze i obrażanie KS potwierdzają, że pozostali dizałacze fortecy dostosowują się do niskiego poziomu tego klubu. Szkoda mi tego Ks i życzę im powodzenia w walce z tym całym układem.

~cicic (79.124. * .133) 10.05.2015 22:57
oceniono 25 razy
3
Zgłoś

zxcc a to ma to tego ze po tej czteroletniej farsie trzeba gdzies wrócić na fuszke wojtem jest takim samym jak byl trenerem

~asax (188.137. * .161) 10.05.2015 20:10
oceniono 32 razy
4
Zgłoś

Walkower !!! Wy tłuki z ks-u !!!!!!

~KSowiec (89.200. * .179) 10.05.2015 19:46
oceniono 27 razy
9
Zgłoś

My w KSie wzieliśmy kilku łebków, którzy nie trenowali od wielu lat, do tego doszło troche rodziców i stworzyliśmy drużynę. jako drużyna klasy C nie możemy trenowac na boisku gminnym, bo nam się tego zabrania. Forteca wygrała z nami 8-0 gratulujemy, wygraliście z kimś kto spotkał się 5 tyg temu i zaczął grać bez możliwości treningu, a radochy macie jakbyście mistrza Polski zrobili. Nasze łebki też z waszymi wygrali i to też wysoko, czy my się tym wychwalamy?

~sresy kaesy (188.137. * .161) 10.05.2015 15:46
oceniono 41 razy
5
Zgłoś

Nowa nazwa klubu- KS O8 Świerklany

~Dzwon (188.137. * .161) 10.05.2015 15:44
oceniono 45 razy
5
Zgłoś

Wy cioty z ks-u.Całe Świerklany na was srają i leją ciepłym moczem !!!

~zxcc (188.137. * .44) 10.05.2015 11:29
oceniono 21 razy
1
Zgłoś

@cicia a co ma do tego gdzie był trenerem? Dla przypomnienia Sławek S. też był trenerem w Fortecy

cicia 10.05.2015 00:42
oceniono 28 razy
6
Zgłoś

jeszcze pytanie czy wót nie był trenerm w fortecy zanim objoł funkcje naczelnego Dyzmy w gminie

cicia 10.05.2015 00:38
oceniono 15 razy
13
Zgłoś

no własnie nie mieszajmy w to dzieci niech sie kazdy zajmnie swojim a czas oceni kto na jakiego człowieka wyrósł

~789 (31.61. * .179) 09.05.2015 23:42
oceniono 27 razy
-3
Zgłoś

Sami odeszliście z Fortecy więc teraz nie szukajcie winnych w postaci Macionczyka czy Niemczyka. Poszliście sobie to sobie sobie radźcie

~Dzwonnik (188.137. * .161) 09.05.2015 21:24
oceniono 34 razy
0
Zgłoś

KS Świerklany największe w Polsce barany !!

~Nikt ważny (89.200. * .179) 09.05.2015 18:39
oceniono 20 razy
6
Zgłoś

Działacze Fortecy chyba przegieli wciągając do wojny dziecko jednego z działaczy, widać że uczucia dziecka i rodzica nic dla nich nie znaczą. Przecież to uderza bezpośrednio w to dziecko, nikt nie pomyślał jak może mu to zaszkodzić. Jak tak można?

~Dzwonek koscielny (188.137. * .161) 09.05.2015 16:24
oceniono 2 razy
2

Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu

cicia 09.05.2015 16:15
oceniono 7 razy
1
Zgłoś

zawsze wiedzialem ze forteca zawsze z ruchem barwy zobowiazuja

arczi663 09.05.2015 14:59
oceniono 32 razy
12
Zgłoś

OSWIADCZENIE!!!! nie jestem kibicem zadnego z tych klubów ale pan prezes Macionczyk i pan wojt Pieczka to jednak hipokryci mowia ze pan Sobik zabral ze oba zawodnikow i to jest złe ale do CHOLERY!!! oni zrobili to samo przyszedl trener z polomii pan Niemczyk a zanim wszyscy młodzi zawodnicy W Polomii nie maja druzyny mlodzizowej bo trener Niemczyk zrezygnował 1 wrzesnia i twierdzi ze on tych chłopców do przejscia do Fortecy NIE NAMAWIAŁ a to wszystko bylo z gory ukartowane przez Prezesa Macinczyka trenera Niemczyka Wiec jak??? KALI UKRASC KROWE TO DOBRZE KALEMU UKRADLI TO ŻLE???

~dzwon jak H...! (188.137. * .110) 09.05.2015 00:22
oceniono 18 razy
2

Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu

~dzwon jak H...! (188.137. * .110) 09.05.2015 00:21
oceniono 19 razy
3

Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu

~dzwon jak H..! (188.137. * .110) 08.05.2015 23:41
oceniono 22 razy
4

Komentarz został usunięty z powodu naruszenia regulaminu

~będzie dobrze (89.200. * .179) 08.05.2015 23:38
oceniono 37 razy
9
Zgłoś

prywatnym klubem jest forteca. prezes i wójt robią sobie co chcą.

~forteca precz (89.200. * .179) 08.05.2015 23:36
oceniono 28 razy
10
Zgłoś

widać Macieczyk godzinę temu z roboty wrócił. dawaj, dawaj bo mało postów jeszcze nastukałeś.

~bob.. (83.5. * .179) 08.05.2015 23:34
oceniono 28 razy
-4
Zgłoś

w tych swierklanach to sie niektorym zle dzieje, jak prywatny klub jakiegos tam trenera czy prezesa może sie czegoś domagac, jakby to było w połomi czy marklowicach to na starcie by ich juz nie było, była by jatka. zakladasz klub musisz mieć zaplecze, a nie opowiadac głupoty calemu regionowi o swych problemach,kogo to interesuje !

~kibic07 (83.5. * .179) 08.05.2015 23:23
oceniono 32 razy
-10
Zgłoś

baj baj KS : sobik, dzwonek, legut, i spolka, grunt wam sie pali co ? jakie macie teraz pomysły, co pikiet juz nie będzie ?

~adio ks (188.137. * .161) 08.05.2015 22:44
oceniono 29 razy
7
Zgłoś

A jaką imbecyle załozyli stronkę na fb!! Trzeba mieć wybrane pod deklem

~?? (91.192. * .71) 08.05.2015 21:40
oceniono 26 razy
2
Zgłoś

ten prezes tego calego ks swierklany to nie jest czasem kibol rowa rybnik?

~dziad z lasu (89.200. * .179) 08.05.2015 21:25
oceniono 31 razy
9
Zgłoś

Ks zły, trener Ks jeszcze gorszy, a jednak z 20 dzieci w klubie gra 100. a Forteca musi z Połomii drużyny podkradać. ha ha

~Macho (188.137. * .111) 08.05.2015 20:13
oceniono 27 razy
-7
Zgłoś

Ks zakłada nowe druzyny a nie umią sobie dać rady w lidze bo niby zawodników nie mają to po jaka cholerę zakłada tyle drużyn ? komu chce zrobić na złość ?

~ks Hahaha (178.180. * .225) 08.05.2015 17:05
oceniono 36 razy
-8
Zgłoś

gratuluję wszystkim ks-owcom bo właśnie spełniacie marzenia nie waszych dzieci ale sobika. chwalicie się że macie 115 dzieci -no to musi być ten sobik mega że sam je wszystkie ogarnia. było to widać na ostatnim meczu r.01 kiedy przed końcem meczu opuścił swoich zawodników. niestety ale wszystkiego nie ogarnie. a z innymi trenerami nie umie współpracować. wtedy zaczną się schody. poczekamy, zobaczymy.

~ymilka (83.26. * .102) 08.05.2015 17:04
oceniono 29 razy
-7
Zgłoś

czyli wniosek jeden; klub KS Świerklany powstał tylko dlatego, żeby komuś coś udowodnić.. szkoda ducha sportu, dużo tu polityki a mało sportu, za 2 tygodnie pewnie powstanie Jastrząb Jankowice i też będą wszystkich nawoływać chodząc po domach jak innowiercy, bo im się należy. Ciasnota umysłu niektórych ludzi nie zna granic. A Pan trener KS Świerklany i poprzedni wójt, który wyłożył kasę na ten klub nie jest czasem rodziną???

~podpisz się (155.133. * .1) 08.05.2015 13:53
oceniono 30 razy
14
Zgłoś

prezesem klubu co dostaje 200 tys i o nic nie musi sie martwic to i ja bym umiał być

cicia 08.05.2015 13:09
oceniono 41 razy
15
Zgłoś

Jarek ty tępa strzalo ty śruby 16 od 20 nie rozrożniasz a ty klubem chcesz zarzadzac pytanie na dzisiaj czy juz tam byles no wiesz gdzie ... w tyłku u tomeczka . KS bedzie intniał miedzy innymi z tego powodu żeby ciebie i tomeczka wątroba bolała

~z KS (155.133. * .1) 08.05.2015 12:02
oceniono 43 razy
19
Zgłoś

Macionczyk mógłby się pochwalić czemu dzieci odeszły z Fortecy. On rodzicom powiedział, że nie chce dzieci w klubie i dlatego powstał KS. słyszało to chyba z 40 osób, rodzice tych dzieci. to dlatego z Fortecy zabraliśmy dzieci. to Macionczyk jest tym który spowodował tą wojnę

~anty pieczka (155.133. * .1) 08.05.2015 10:51
oceniono 45 razy
15
Zgłoś

redaktor dając zdjęcie pieczki na czołówkę artykułu sam wskazał winowajcę całej tej wojny. Gdyby pieczka był obiektywny to dawno by się ten konflikt zakonczył, ale on za wszelką cenę chce zniszczyć ks. marny wójt i jego głupie decyzje.