142 tys. złotych dla organizacji pozarządowych w gminie Rudnik

Organizacje pozarządowe podejmujące inicjatywy w zakresie zadań publicznych i działające na terenie gminy Rudnik otrzymały dotację. – Wsparcie takich organizacji ze strony samorządu wynika z podjętego uchwałą Rady Gminy w Rudniku tzw. programu współpracy – przypominają urzędnicy. Łącznie rozdysponowano 142 000 zł.

142 tys. złotych dla organizacji pozarządowych w gminie Rudnik
Największe wsparcie trafiło do Dębu Brzeźnica

W tym roku, na realizację wskazanych w programie zadań, zabezpieczono w budżecie gminy 150 tys. zł. W tym zakresie przeprowadzono dwa nabory wniosków. Pierwszy z ogłoszonych konkursów dotyczył zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i turystyki. Wsparcie otrzymali: LKS Grzegorzowice – 32.000 zł, LKS Gamów – 22.000 zł, LKS „Dąb” Brzeźnica – 53.000 zł, UKS „Zryw” Rudnik – 10.000 zł UKS Gamów – 1.500 zł i UKS Szonowice – 1.500 zł.

W drugim konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, tradycji narodowej, mniejszości narodowych oraz wsparcia pomocy społecznej wsparcie otrzymały stowarzyszenia i organizacje. A konkretnie: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań – 6.500 zł oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego – 13.500 zł. Caritas Diecezji Opolskiej otrzymał natomiast 2.000 zł na wsparcie pomocy społecznej w Gminie Rudnik.

(oprac. d)

Zapoznaj się z regulaminem
zaloguj się lub załóż konto, żeby zarezerwować nicka [po co?].
~Szonowice (46.204. * .250) 27.04.2021 06:48

A ile na SWOJĄ działalność otrzymała "Fundacja Gniazdo"???